درباره هلدینگ سرآمد

درباره ما

شرکت هلدینگ سرآمد به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار، یکی از شرکت های فرعی شرکت بیمه سامان (سهامی عام) محسوب می شود. این هلدینگ با نام شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا در تاریخ 1393/07/20 به صورت سهامی خاص تاسیس شد و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سپس در سال 1395 با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت سرمایه گذاری اندوخته سازان فردا تبدیل گردید و در سال 1398 با گسترش و توسعه فعالیت‌های خود و مجوز تبدیل شدن به هلدینگ (شرکت مادر) را از سازمان بورس و اوراق بهادار با نام شرکت هلدینگ سرآمد دریافت نمود.
هلدینگ سرآمد هم‌اکنون در حوزه‌های سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و خارج از بورس، تاسیس و مدیریت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طراحی ابزارهای مالی و تامین مالی و انتشار اوراق بدهی برای خود و شرکت‌های فرعی و وابسته هلدینگ، مشارکت در پروژه‌های ساختمانی و طرح‌های تجاری فعالیت می‌نماید.

درباره ما

چشم‌انداز

هلدینگ مالی و بیمه‌ای پیشرو، نوآور و سرآمد در کشور و کلاس جهانی

مأموریت